พักผ่อนที่เดียวเที่ยวทั่วชัยภูมิ

ท่านสามารถพักผ่อนที่โรงเเรมเเห่งนี้เพื่อท่องเที่ยวชมความงามของจังหวัดชัยภูมิได้ตามสถานที่ที่ท่านสนใจ ซึ่งเเหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่ล้วนอยู่ใกล้บริเวณอำเมืองทั้งสิ้น
 
ตัวอย่างรายการท่องเที่ยว One Day Trip
 
08.00 น. ออกเดินทางจาก “โรงแรมเลิศนิมิตร” สู่แหล่องท่องเที่ยวต่างๆ
08.30 น. ไหว้และสักการะเจ้าพ่อพญาแลที่ “ศาลเจ้าพ่อพญาแล” และให้อาหารและหรือปล่อยสัตว์ที่ “หนองปลาเฒ่า” (บริเวณเดียวกัน)
09.30 น. ออกเดินทางสู่ “วัดชัยภูมิพิทักษ์”
10.30 น. เดินทางถึง “วัดชัยภูมิพิทักษ์” เพื่อไหว้พระจำจังหวัดชัยภูมิ และชมวิวภายในบริเวณ “อุทยานแห่งชาติภูแลนคา”
11.30 น. ออกเดินทางสู่ “อุทยานเห่งชาติตาดโตน”
12.00 น. เดินทางถึง “อุทยานแห่งชาติตาดโตน” แวะรับประทานอาหารกลางวันพร้อมถ่ายรูป เดินศึกษาธรรมชาติ และเล่นน้ำตก
13.30 น. ออกเดินทางสู่ “พระธาตุชัยภูมิ อรุณธรรมสถาน”
14.30 น. เดินทางถึง “พระธาตุชัยภูมิ อรุณธรรมสถาน” เพื่อสักการะพระธาตุชัยภูมิ เสริมสิริมงคล
15.30 น. ออกเดินทางสู่ “มอหินขาว”
16.00 น. เดินทางถึง “มอหินขาว” เพื่อชมความมหัศจรรย์ของแท่งหินมหัศจรรย์ตามรอยพี่เบิร์ด ถ่ายภาพ พร้อมซื้อของที่ระลึก
17.00 น. เดินทางกลับจาก มอหินขาว
18.00 น. ถึงตัวเมืองชัยภูมิโดยสวัสดิภาพ
 
และอีกหลากหลายสถานที่ท่องเที่ยวที่ท่านต้องไปสัมผัส
- ศาลเจ้าพ่อพญาเเล
- วัดชัยภูมิพิทักษ์
- อุทยานเเห่งชาติภูเเลนคา
- อุทยานเเห่งชาติตาดโตน
- พระธาตุชัยภูมิ
- มอหินขาว
- อุทยานเเห่งชาติป่าหินงาม
- อุทยานเเห่งชาติไทรทอง


 
             
                                     พระธาตุชัยภูมิ                                                                            พระใหม่ชัยภูมิ

                                         
                                      วัดชัยภูมิพิทักษ์                                                                     ศาลเจ้าพ่อพญาเเล

                     
                                   อุทยานเเห่งชาติป่าหินงาม                                                                  อุทยานเเห่งชาติภูเเลนคา
 
                 
                                             มอหินขาว                                                                                 อุทยานเเห่งชาติไทรทอง

        

                                    อุทยานแห่งชาติตาดโตน